הידעת?

אוכלוסיית קריית אונו בסוף ינואר 2022, מנתה 41,800 תושבים