הידעת?

השם "ניר" הוענק לבית הספר על-ידי ועד ההורים, רק בסוף שנת הלימודים הרביעית