הידעת?

אישור השם "קריית אונו" על- ידי "הקרן הקיימת", למיזוג בין כפר אונו וגבעת ברכה, חל ב-20.1.52