הידעת?

היישוב הוקם בשנת 1939, כאשר ביוזמת המרכז החקלאי התארגנו 39 משפחות