הידעת?

המעברה קיבלה את הטלפון הראשון בסוף דצמבר 1953 ובקריית אונו באמצע 1954