הידעת?

בעיר מצויות שלוש חטיבות ביניים: חטיבת בן צבי, חטיבת שז"ר וחטיבת פרס