פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 7) – 19.5.1970

על סדר היום: סקר לימודי בנושא מיזוג המועצה המקומית קריית-אונו עם גבעת שמואל, שנערך על-ידי המכון לשלטון מקומי

אביגדור ורשה פתח בציינו את חשיבות המפגש, שנועד להחלפת דעות בנושא.
ראש עיריית גבעתיים הדגיש את התועלת שבמיזוג הרשויות ומירב חברי המועצות ותלמידי המכון הביעו את דעתם במהלך הדיון.
בסיום, אביגדור ורשה הודה למשתתפים – כולל לתלמידי המכון על עבודת הסקר.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, ד"ר יעקב אמיר – סגני ראש המועצה
יעקב נחושתן, עליזה רונטל, יעקב כהן, סמי כץ, מילק קרמר, דוד דבורה,
זלמן נוימן – חברי המועצה
אברהם בוני – ראש מועצת גבעת שמואל וחבריה (בהרכב מלא)
קובה קרייזמן – ראש עיריית גבעתיים ומרצה במכון לשלטון מקומי ליד אוניברסיטת "בר אילן"
שמונה תלמידי המכון לשלטון מקומי
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש