פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 24.10.63

פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 24.10.63
מחליטים לקבל את הצעת עו"ד א. מירון, שיש לדרוש מהחברות להגיש הצעת חוזה נגדי, להצעת המועצה.
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ש. צבייר, מ. גזית וי. שהרבני – חברי המועצה
נוכחים:
א. גולני – מזכיר מועצת הפועלים ק"א, א. אחידוב – גזבר המועצה וי. מוסקוביץ
חתומים: י. כהן, א. אחידוב

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש