דוד עיון בשירות ארגון ההגנה בסוריה ובלבנון משנת 1940

דוד עיון נשלח על-ידי ההגנה לסוריה וללבנון, לארגן נוער לעלייה. במקביל הוא גם אסף, במדינות אלו,
ידיעות צבאיות עבור ארגון ההגנה.
לאחר מלחמת השחרור הוא מילא תפקידי פיקוד בגוש "דן" ובאזור קריית אונו ויהוד.

התקבל על-ידי משפחת עיון.

/// מיכל 9 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image