פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 3.9.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-3.9.1963 – מס' 33/63:
1. לאשר את פרוטוקולים  29/63 עד 32/63.
2. לבקש ממר ארנון קדר, להכין שרטוטים לאביזרי תאורה לרחובות.
3. לדון בתכנית אדריכל לוטן לתכנון סביון, במסגרת התכנון הכללי.
4. לקבל עקרונית את תכנית אדריכל אילן, לבית הכנסת הבבלי בשטח הפיתוח.
5. לאשר את כביש מס' 4 בקיראון, ברוחב 22 מטר.
6. לאשר את תווי עמודי החשמל בדרך בר אילן.
7. לעכב את ביצוע תווי הכביש המחבר את דרך בר אילן ושדרת האורנים, עד לדיון בתכנית האב.
8. לאשר הקמת מרכזיית טלפונים בשטח קיראון, על יד תכנית "צ".
9. לאשר את תכנית אדריכל אילן, להקמת 100 יחדות דיור, על ידי משרד השיכון.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) – בחו"ל
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: קולין את זהבי, מר קדר, אדריכל אילן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש