פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 24.9.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-24.9.1963 – מס' 35/63:
1. לדרוש תיקונים בפרוטוקול 33/63 – בסעיפים 5, 6, 7 – ולאשר את פרוטוקול 34/63.
2. לאשר את נוהל וסדרי עבודת הוועדה, כפי שהוצגו בדיון.
3. להקים גדר בין בית הכנסת המרכזי ותלמוד תורה – ולהפריד את הכניסות. עם זאת, להשאיר פתח בין שני המוסדות לעת הצורך.
4. לבדוק תכנית רעיונית לבניית בית כנסת אזורי בשטח הפיתוח, לפני הכנת התכנית.
5. לדון שנית לגבי מסירת עבודות לתכנון רעיוני, לפני עבודות תכנון.
6. ההחלטות לגבי מיקום רשת מתח גבוה וטרנספורמטורים בשטח הפיתוח – בפרוטוקול המקורי.
7. לקיים ישיבה נפרדת (ב-27.9) לגבי תכנית "צ" – קיראון.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר סמי כץ (סגן ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
מוזמנים: גב' עלי גרוס, מר קדר, ד"ר רוסטין (אוניברסיטת בר אילן), מר אפשטיין ( המועצה הדתית קריית אונו), אדריכל אברהם (לא הופיע), אדריכל ויטקובר
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש