פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 27.8.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-27.8.1963 – מס' 32/63:
1. להמשיך בעוד שבועיים, את הדיון לגבי הדגמים של ריהוט עירוני – שהציג מר צ'ייני.
2. לאשר באופן כללי את תכנית הבינוי שלב 3 (האישור הסופי כשיהיה תכנון לשטח המסחרי) – לגבי הכבישים יוחלט בישיבה הבאה, בהשתתפות מהנדס זהבי.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים  ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדרים: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) – בחו"ל, אדריכל רם כרמי
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: מר צ'ייני, אדריכל באומן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש