פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 10.9.1963

ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-10.9.1963 – מס' 34/63
הנושא: מתח גבוה וטרנספורמטורים בשטח הפיתוח
הוועדה סיירה במספר רחובות בתל אביב, היו"ר ייפגש עם נציג חברת החשמל וסיכום הנושא יהיה בישיבה הקרובה.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: קולין את זהבי, גב' עלי גרוס
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש