פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 9.7.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 9.7.1963 – מס' 24/63:

1. לאשר את פרוטוקול 23/63.
2.יו"ר הוועדה מאשר שנושא מאגר המים בטיפול, לקראת המכרז הקרוב.
3. לא לאשר לתנועת הספורט בית"ר הקמת מבנה להלבשה – סמוך לאולם ההתעמלות שעל-יד מגרש הכדורגל,  מחמת ארעיות המתקנים בשטח.
4. (א) לא לאשר הקמת אולם התעמלות לבי"ס "תלמים", מחמת ארעיות המבנים בשטח, (ב) להטיל על אדריכל לוטן, להכין תכנית להקמת בי"ס גדול – שישמש גם לפעילות ציבורית, אשר יוקם באותו השטח ובו יהיה מקום גם לאולם התעמלות.
5. יו"ר הוועדה יהיה האחראי – יחד עם אדריכל כרמי ובהשתתפות האדריכלים לוטן וקופמן, להכנת תכנית-שלד לתכנית-האב של קריית אונו.
6. לבקש מהמועצה להפסיק את סלילת המשך כביש רחוב קפלן לחיבור עם רחוב הרצל, לאור תכנון תכנית השלד.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מר סמי כץ (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
מוזמנים: קולין את זהבי, מהנדס זהבי – מומחה לתנועה
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש