פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 6.8.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-6.8.1963 – מס' 28/63:
1. לאשר את פרוטוקול 27/63, למעט השגות קלות בסעיף 2 – בנושא המתח הגבוה.
2. לדחות בשבוע את הדיון במאגר המים.
3. לקבל עקרונית את המלצות חברת המאור, ולדון בתכנון המפורט לאחר הגשת תכנית-האב.
4. לבקש מאדריכל לוטן לבדוק שוב עם חברת החשמל, את מיקום התקנת עמודי המתח הגבוה בכביש בקעת אונו.
5. לבקש מאדריכל לוטן ליידע את חברת קיראון, שבקשתה להוספת שני בנייני מגורים לא אושרה על ידי הוועדה לבניין ערים, אולם היא תיבדק שוב כאשר יתקיים דיון על כל השטח.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה)
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה),  מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה)
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש