פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 21.8.1963

החלטת ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-21.8.1963 – מס' 31/63:
להמשיך בדיון על דרכי פעולת הוועדה ותפקידיה, עם שובו של הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) מחו"ל.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה)
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה)
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש