פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 2.7.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-2.7.1963 – מספר 23/63:

1. לאשר את פרוטוקול 22/63.
2. לבקש מאדריכל ר. אברהם להגיש תכנית מחודשת לבניית תלמוד תורה.
3. לקיים דיון נוסף בתכנית אדריכל לוטן, לגבי שכונת קרקוב.
4. שהוועדה תכין בהקדם שלד לתכנית אב של קריית אונו – יו"ר הוועדה הבטיח לקחת את האחריות לכך על עצמו.
5. לדחות בשבוע את הביקור בבי"ח "יאיר".

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר בוקצ'ין סגן ראש המועצה, מר סמי כץ (סגן ראש המועצה)
נעדר: מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
מוזמן: אדריכל ר. אברהם
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

 

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש