פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 16.7.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-16.7.1963 – מס' 25/63:

1. לאשר את פרוטוקול 24/63.
2. לבקש את אדריכל אילן, לתכנן בית כנסת מרכזי בשטח הפיתוח ובית כנסת לעדה הבבלית.
3. להזמין את ארנון ארד, לתכנון אביזרי תאורה.
4. לבקש את סמי כץ ואת יו"ר הוועד, לטפל בדחיפות בנושא צבע דגל המועצה, לאור נסיעת משלחת מטעם המועצה להולנד.
5. לדון בנושא הדגם לשילוט רחובות, שהוצג על ידי חברת "ספקו".
6. להזמין את חברת קיראון, לדון בתכנית שהגישה לנטיעת שדירת עצים להסתרת המבנים בשטח התעשייה.
7. להמליץ על עמודי טלפון תת-קרקעיים, בכביש בקעת אונו.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים רם כרמי  ומשה קופמן
נעדר: אדריכל ישראל לוטן
משתתפים: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר יעקב כהן (ראש המועצה)  – מחמת מחלה
מוזמן: אדריכל אילן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש