יעקב כהן : מדוע סירבתי לקבל את התואר "יקיר קריית אונו"

במסמך שלפנינו כתבה שהתפרסמה ב"ביטאונו" (העיתון של בקעת אונו) בספטמבר 1990, בה מביע יעקב כהן את סיבת התנגדותו לקבל את התואר "יקיר קריית אונו" באותה השנה.
בהמשך הכתבה מופיעה גם רשימה מלאה של כל נבחרי הציבור החל משנת 1940, מי שהיו עובדי המועצה המועצה המקומית באותן שנים ואנשי ציבור שהיו בקשרים עם הקריה.
לפני הכתבה בצרופה מצורף הטקסט המקורי מחוברת "יקירי קריית אונו שנת היובל -התש"ן-1990".

מדוע סירבתי לקבל את התואר "יקיר קריית אונו"
ערב חגיגות יובל ה־50, לכפר, מועצה מקומית קריית אונו, פורסמו ידיעות בעיתונות בדבר סירובי לקבל את התואר ׳"יקיר קריית אונו".
פרסום נימוקי לסירוב זה, החלטתי לפרסם עם גמר החגיגות: לא רציתי לפגוע בשמחת החג, מה גם, שנשיא המדינה הוזמן והשתתף בה. בימים אלה, הגיעה השעה לעשות זאת.
נוהג מקובל הוא, כי באירועים מיוחדים, במקומות יישוב ובמיוחד בחגיגת יובל, מביעה הנהגת הישוב את הוקרתה לאלה אשר פעלו ותרמו לפיתוחו של המקום, לחיי החברה והתרבות בו.
גם המועצה המקומית החליטה ללכת בדרך זו בפרוס היובל ה־50. אינני חולק על עצם ההחלטה, אלא על הדרך בה היא בוצעה: אופן הטיפול, למרבית הצער, מעוות ומסלף את ההיסטוריה של היישוב ומוחק ממפת העשייה את הראויים להיכלל בה.
סירובי לקבל את התואר, בא על מנת למקד את תשומת הלב אל אותם נציגי ציבור, מתנדבים ויקירי קריית אונו, ללא מירכאות כפולות, שנתנו מזמנם ויכולתם ופעלו ללא לאות, וכך הביאו את הקריה לשנה ה־50.
על פ־ הנוהג המקובל, ישנם ביטויים שונים של הוקרה באירועים כאלה: אזרחות כבוד, יקיר הישוב, רישום בספר הזהב, תעודת הוקרה על פעילות מיוחדת, ותעודת הוקרה על שירות מסור לעובדי הרשות המקומית עצמה.
האחראים לכך במועצה המקומית, לא מיצו את האפשרויות הפתוחות בפניהם.
לפני טקס חלוקת תעודות ההוקרה, קיימתי פגישה עם ראש המועצה – פגישה שנערכה ביוזמתו, בה הערתי לו על העיוות והסילוף בבחירה. קיוויתי כי ראש המועצה יבין את חומרת המעשה ויעשה לתיקונו. לצערי, לא כך היה. העיוות אף גדל והעמיק עם פרסום החוברת של מקבלי התואר, בה שורבב שמי. אילו ידעתי שחוברת כזאת עומדת להתפרסם, הייתי מונע את פרסומה, עקב הסילוף והעיוות ההיסטורי.
בנסיבות שנוצרו, אני מרשה לעצמי לפרסם את רשימת האנשים אשר זכאים לדעתי להוקרה, כאשר גם מקומם של אלה שהלכו לעולמם נכלל בה. רשימה זו אינה שלמה ואני מתנצל, אם לא כללתי ברשימה מישהו הראוי להוקרה.
הרשימה מבוססת בעיקרה על שנות כהונתי וידיעתי את הנעשה במקום במשך כל השנים. (ברשימה זו לא כלולים אלה שכבר הוענק להם תואר "יקיר קריית אונו").

ועד מקומי כפר אונו 
1954 – 1940
(במסגרת המועצה האזורית אונו)
יושבי ראש
1. זיידמן י. (ז״ל) ומייסדו של כפר אונו
2. כהן י.
סגני יושב ראש
1. אבנון – ציפרשטיין  ח. (ז"ל)
2. היימן פ. (ז"ל)
חברי הוועד
1. אדלר צ. (ז"ל), 2. וולך מ. (ז"ל), 3. ווהבה ו., 4. זייף ש. (ז"ל), 5. טירולר ב. (ז"ל), 6. לוינסון י., 7. לנדס מ.,
8. מרקוביץ מ. (ז"ל), 9. פייזר ב. (ז"ל), 10. פישר ק. (ז"ל), 11. צביר ש. (ז"ל), 12. צדוק ש., 13. קנדל ב,.
14. שהרבני ו.,
15. רענן י. (מזכיר הועד)

ועד מקומי מעברת אונו
1954 – 1950
(במסגרת המועצה האזורית אונו)
יושב ראש
סמוכה צ. (ז"ל)
חברי הוועד
1. דבוש ח., 2. זלוף ד., 3. כדורי ל. (ז"ל), 4. מקמל י., 5. צ'יטאיט ד., 6. שמש נ.

המועצה המקומית ק. אונו
1989 – 1954
יושבי ראש
1. כהן 1954-69
2. ורשה 1970-78
3. דר 1979-83
4. ורשה 1984-89
סגני ראש המועצה
1. אבנון – ציפרשטיין ח. (ז"ל), 2. אמיר נ., 3. בדר ר. (ז"ל), 4. בוקצ'ין נ. (אחראי על פיתוח קיראון), 5. באום י.,
6. בדיחי א., 7. דבורה ד., 8. היימן פ. (ז"ל), 9. יצחייק ס., 10. ירדני ע. (ז"ל), 11. כ״ץ ס., 12. כהן יצ., 13. סמי ד., 14. צ'יטאיט ד., 15. קרמר מ., 16. רוקנשטיין א. (ז"ל)

חברי המועצה המקומית
1989 – 1954
1. אגם י. 2. ארליך ד. (ז"ל) 3. אסלן י. (ז"ל) 4. אורנשטיין מ. (פעיל בתחום תרבות והסברה) 5. בן-דרור א. 6. בר אל י. 7. בז'רנו מ. 8. ביטלמן נ. 9. ברנט ה. 10. בר עם ז. 11. גלזר ע. 12. גזית מ. 13. גרינוולד בן-צבי ק. 14. דאר י.
15. ווהבה ו. 16. זהבי מ. (מזכיר ראשון של המועצה) 17. זלוטופולסקי ע. 18. חורי מ. 19. טבת י. 20. יפת ש.
21. כצנלסון מ. (ז"ל) 22. לוינסון י. 23. לוקר י. 24. מיתר צ. 25. משיח ש. 26. מרקוביץ מ. (ז"ל) 27. נקש מ.
28. נוימן ז. (פעיל בשירות קהילתי דתי) 29. נחושתן י. 30. סעדי י. 31. סמרה י. 32. סלע י. 33. ססלר פ. (פעיל בתחום הספורט) 34. עינת א. 35. פרידמן צ. 36. צדוק ט. 37. צדוק ש. 38. צביר ש. (ז"ל) (פעיל בגבעת ברכה)
39. קרפ א. 40. רונטל ע. 41. ריינר ל. 42. שלום א. 43. שמש נ. 44. שהרבני ו. 45. שטיינגרטן א. 46. שמיר מ.
47. שטראוך ל.

עובדי המועצה המקומית
(המשרתים את המקום קרוב ל־30 שנה ויותר)
1. ענבי דוד – מזכיר המועצה.
2. אחידוב א. – גזבר המועצה.
3. אליסף י. – מקים בית הספר התיכון בקריה.
4. אצקוביץ ג.- מנהל מחלקת החינוך.
5. אונגר ז. – גובה מחלקת הגזברות.
6. גוטמן ש. (ז״ל) – מנהל מחלקת החשבונות
7. כהן פ. – פקיד
8. למפרט ט. – פקידה במחלקת בניין ערים
9. מרקוס ר. – עוזרת בגן ילדים
10. סקה א. – מנהל מחלקת אחזקת הרכוש
11. סופר א. – מנהל מחלקת הגבייה
12. עומר י. – הגנן של הקריה והאחראי לכל הנטיעות בקריה.
13. עומר יהודית -גננת
14. קצ׳ל י. (ז״ל) – פקיד
15. קובלסקי ר. – מדריך מועדון טכני
16. רוזנברג ח. – פקידה
17. שקורי א. – פקח
18. ששון ב. – אחראי על המועדון הטכני

אנשי ציבור מקומיים
1. וישניאק אריה (ז״ל) – מפקד ההגנה מיום היווסדו של כפר אונו עד הקמת המדינה.
2. איצקוביץ א. (ז״ל) – פעיל בתחום הספורט.
3. גרינברג ב. (ז״ל) – מתחזק רכוש ציבורי והיה בין מקימי בית הקולנוע.
4. גרין אחים  – אליהו ז״ל, יוסף ז״ל ודן יבד״ל, בונים ומפתחים בקריית אונו.
5. גולני שרגא – ממקימי בית הקולנוע.
6. גומבוש ל. – ממקימי בריכת השחייה.
7. גלאט ל. – פעילה בעבודה קהילתית.
8. דלי א. (ז"ל) – פעיל בתחום התורני בקהילה הבבלית.
9. הקר מ. (ז״ל) – פעיל בחינוך ילדים בתחום הדתי.
10. יפרח ג. – פעילה בעבודה קהילתית.
11. לנדאו ישראל – פעיל בוועד למען החייל.
12. לוי פ. (ז״ל) – פעיל בתחום הספורט וממקימי בריכת השחייה.
13. עיני מ. (ז״ל) – פעיל בפיתוח שיכון "ישי".
14. עיני ל. – פעילה בעבודה קהילתית.
15. רוזנברג א. – פעיל בחינוך הנוער לערכי יהדות.
16. רג׳וון נ. – פעיל בחיסול מעברת אונו.
17. רובין ז. – ממקימי בריכת השחייה.
18. שטריקר י. (ז״ל) – ממקימי בריכת השחייה.

אנשי ציבור מחוץ למקום
1. מירון אליהו – יועץ משפטי ופוליטי בתקופת הקמת המועצה המקומית.
2. אלוני אליהו – תורם לכל הנושאים הקהילתיים בקריה.
3. טנה דוד (ז״ל) – מנכ"ל משרד השיכון – יוזם בנייה בקריה ומסייע בחיסול המעברה.
4. מילמן בן ציון (ז״ל) – משנה למנכ"ל משרד השיכון – מסייע בחיסול המעברה.
5. מוסקוביץ י. – אחראי מטעם משרד השיכון למעברת אונו וחיסולה.
6. דנציגר י. (ז״ל) – פסל – יו״ר של הועדה הארכיטקטונית של המועצה.
7. פידרר ח. (ז״ל) – חבר הוועדה הארכיטקטונית של המועצה.
8. לוטן י. – חבר הוועדה הארכיטקטונית • מתכנן בנייה בקריה.
9. קופמן משה – חבר הוועדה הארכיטקטונית – מתכנן בנייה בקריה.
10. כרמי ר. – חבר הוועדה הארכיטקטונית.
11. פרנקל י. – קצין המחוז של נפת רמת־גן, כולל קריית אונו, מטעם משרד הפנים.
12. רוברטו א. – יוזם ובונה שכונת קיראון.
13.שיקלר י. – יוזם ובונה שכונת קיראון.
14. שניידר ח. – יוזם ובונה שכונת קיראון.
15. תדמור י. – דיסקונט השקעות אזורים – בונה מפתח אזור גבעת ברכה.
16. חברת דרום אפריקה ישראל – בונה שכונת רימון.

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>