ההסתדרות משנת 1937

קופת חולים

שכונת אונו הייתה שכונת פועלים ונתמכה, משלבי תכנונה בשנת 1937, על-ידי מועצת פועלי בני ברק – מרבית תושבי השכונה היו חברי ההסתדרות.
מועצת הפועלים המקומית פעלה לאורך השנים בסיוע בקבלת עבודה, בהקמת חוגים בתחומי חינוך, תרבות וספורט – עבור הנוער והמבוגרים (כולל במעברה), וגם בתחום השירותים הרפואיים. בשנים הראשונות שכנה המרפאה בבתי משפחות בשכונת אונו, לאחר מכן עברה לצריף עצמאי ברחוב השלושה. מרפאת קופת החולים ברחוב יהודה המכבי, הוקמה ב-1962 וברחוב השקמה ב-1969. בשנת 1966 זכתה מועצת פועלי קריית אונו לעצמאות.