בריכת השחייה 1965-1953

בריכת השחיה

בריכת השחייה הוקמה על-ידי קבוצת אנשים פרטים באמצע שנות החמישים, על אדמת קק"ל. לתהליך קדמו שנים של משא ומתן של פרנסי העיר
עם משקיעים שונים.