שירותי דת 1968-1940

בית הכנסת ה

לאחר שבית הכנסת הראשון נדד בין מספר בתי משפחות בשכונת אונו, הוא עבר למחסן בחצר משפחת אונגר ברחוב מיכאל וולך, עד הקמת "בית הכנסת המרכזי על שם גיבורי מלחמת השחרור" ברחוב וינגייט, בסוף 1965. במהלך אותן שנים נבנו ברחבי הקריה, כחלק מפעילות המועצה הדתית המקומית, מספר בתי כנסת לעדות השונות.