מעולם הספורט 1970-1940

מעולם הספורט

הפעילות הספורטיבית הספונטנית בכדורגל, של בני המייסדים, החלה סמוך מאד להקמת הכפר. בהמשך הפכה הפעילות הספורטיבית יותר ממוסדת
ובענפי ספורט נוספים – ענפים בהם גם השתתפו בתחרויות בחו"ל. להמשך קריאה פנו לנושא "עיתונות", שבה תופס הספורט חלק נכבד ביותר.