פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 2) מה-2.2.1970

פרוטוקול מישיבת ועדת הנהלת המועצה (מס' 2) מה-2.2.1970:

מחליטים:
* לפרסם מכרז להרחבת המכון לטיהור שפכים באור יהודה,
* לתת הלוואה למשפחה נזקקת,
* לבחור את עליזה רונטל כנציגת המועצה בקונסרבטוריון,
* לדחות לישיבה הבאה את הדיון על קריאת שמות לרחובות – על שם יאיר שטרן ז"ל וקרן הייסוד,
* על הרכב ועדת אד-הוק לשחרור קןלנוע "אור און" ממס עינוגים,
* לאשר את הוצאות יעקב כהן בעת שהותו בגרמניה,
* להשתתף במפעל נטיעת היער לכבוד הנשיא זלמן שזר,
לאשר קבלת הלוואה מהחברה המרכזית למפעלי ביוב, לצורך עבודות הביוב,
* על הרכב הוועדות הבאות (הכוללות גם נציגי ציבור): סעד, ערר לענייני סעד, להקלה במסים ובית דין למס עסקים.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, עמנואל ירדני, ד"ר יעקב אמיר – סגני ראש המועצה
דוד ענבי, עליזה רונטל – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש