הודעות לציבור 1955

הודעות לציבור 1955:
הודעה מס' 11:  "רישום לעסקים במרכז המסחרי"
הודעה מס' 12:  "שירות לטיפול בגינות"
הודעה מס' 13: "הזדמנות לרכישת בתים דו משפחתיים ובודדים על אדמה פרטית בתנאים עממיים"

/// מיכל 22 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש