פרוטוקולים של ישיבת הנהלת המועצה (מס' 34) 9.1.1958

מצורפים שני פרוטוקולים מאותה ישיבה,  שתיהן בהשתתפות  י. כהן, ס. כץ וא. רוקנשטיין. רושם שני הפרוטוקולים הוא ג. איצקוביץ, החותם עליהם – בנוסף לכהן.
הפרוטוקול הראשון בקובץ 59-10-0-94:
נושאי הדיון:
התשלום לגובים באחוזים מהיקף גבייתם החודשית – לשני הגובים בקריה ולגובה במעברה.
מתן קביעות לעובדי המועצה – רשימה מפורטת ותאריך תחילת הקביעות לכל עובד, במסמך המקורי.
חיסול קופת התגמולין של העובדים ותשלום נסיעות.
תיקון החלטה בדבר חלוקת החלב במעברה.
הקצבות לביה"ס "תלמים" שבמעברה והעברת צריף לשטחו.
בדיקת הבקשות למתן הנחות לעסקים, בקריה ובמעברה.
תקציב המועצה הדתית.

הפרוטוקול (בכתב יד) בקובץ 59-14-0-4:
נושאי הישיבה:
העסקת צ'יטאיאט, הגובה במעברה
עבודות דחק
מכרז פנימי למשרה של ראש מחלקת השירותים.

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש