איגרת לתושבי המעברה מוועדת השירותים של המעברה, יולי 1954

מתוך המבוא לאיגרת המצורפת.

תושב יקר,
זו הפעם הראשונה, אנו מנסים לפנות אליך באיגרת צנועה אשר מטרתה להביא לידיעתך אח כל המאמצים שהושקעו וההישגים שהושגו למען הקלת תנאי חייך הקשים במעברה זו.  איגרת זו תבטיח אח הקשר בינינו לבינך התושב ותאפשר לך לעמוד מקרוב על כל הפעולות  אשר אנו מבצעים כיום או מתכננים לבצע לעתיד לבוא.
אכן, עדיין אנו עומדים בראשית הדרך ועוד רבה העבודה המוטלת עלינו – רבות גם אבני הנגף המוטלים על דרך זו להכשילנו בה. אם אכן תושיט לנו יד, וניצחנו!

  1. חיסול המעברה
  2. כביש
  3. פתרון בעיית החשמל

מרבית הדברים שפורטו לעיל, החובה הייתה על האחראים לכך לדאוג למען יבוצעו בארבע שנות הסבל שחלפו באפס מעשה.

מקור: מיכל 54, תיק 1, מעטפה 22

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>