גבעת ברכה ושיכוני ראשית שנות החמישים

עשרים העולים הראשונים הגיעו מקפריסין ביולי 1947, באניית המעפילים "ברכה פולד" וקבוצה נוספת עם אניית "אקסודוס". באמצע אוקטובר 1948 מנה השיכון 94 משפחות.
ועד התושבים ניהל את החיים בשיכון ושאף לעצמאות, אולם השיכון המשיך להסתמך על מוסדות הכפר (בית ספר ומרפאה), למעט לגבי חינוך לגיל הרך. בסוף ספטמבר 1948 מחליטים התושבים לקרוא לשיכון "גבעת ברכה", אולם השם אינו זוכה להכרה רשמית. הכרזת המיזוג עם כפר אונו וקבלת השם המשותף "קריית אונו", חל בתחילת ספטמבר 1950 – בתחילת 1952 אושר סופית השם, על-ידי הקרן הקיימת. בראשית שנות החמישים הוקמו בסמוך לגבעת ברכה שיכונים נוספים: צריפים, "בולגרים", "תימנים", בז'ז'ין, שלטרס, "עיראקים" ונשלסק.