מפעל המים 1964-1939

מגדל המים

מפעל המים משקף את המאמץ המתמיד, החל מהקמת שכונת אונו, לאספקה מספקת של מים לאוכלוסייה ההולכת וגדלה בקצב מהיר.
אספקת המים למעברה היה נושא כאוב במיוחד.