פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה האזורית "אונו" (מס' 7) – 16.11.1953

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה האזורית "אונו" (מס' 7) – 16.11.1953

נוכחים: י. כהן, ד. צ'יטאיאט, כ. בורשטיין, ש. צדוק
נעדר: ז. מסחרי
ב. פורטיס – מזכיר המועצה

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש