פרוטוקול מועצה אזורית מס' 7 מתאריך 11.1.1954

בישיבה נדונו הנושאים הבאים:

בעיית האבטלה במעברה
בעיית התחבורה במעברה

השתתפו בישיבה : ז. מסחרי (יו"ר). כ. לוי, ש. צדוק, ד. ארליך, מ. מרקוביץ, ד.ציטאיאט, כ. בורשטיין, ס. סמוחה. י קחטן, ש. זייף, א. עזרא – חברי המועצה
ב.פורטיס – מזכיר המועצה
א.רומנו, ח.נ. אנהיזיבר, ר. פרלמן – עובדי המועצה.
נעדר – י. כהן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש