פרוטוקול מועצה אזורית מס' 10 מתאריך 4.1.1954

פרוטוקול מועצה אזורית מס' 10

איכות שניתנת בקושי לקריאה.

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש