פרוטוקול ישיבת המועצה האזורית "אונו" (מס' 1) – 26.5.1953

פרוטוקול ישיבת המועצה האזורית "אונו" (מס' 1) – 26.5.1953

נוכחים: ז. מסחרי, י. כהן, ד. צ'יטאיאט, מ. מרקוביץ, א. עזרא, ד. ארליך, כ. בורשטיין, ש. זייף
כ. לוי, ס. סמוחה, ש. צדוק, י. קחטן
ב. פורטיס – מזכיר המועצה

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש