פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות של המועצה האזורית "אונו" (מס' 5) – 4.7.1954

פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות של המועצה האזורית "אונו" (מס' 5) – 4.7.1954

משתתפים: ז. מסחרי, י. מיוחס, י. אברהם
נעדרים: נ. שמש, ד. שלוש
צרנוצקי – מרכז הוועדה

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש