מערכת החינוך 1969-1940

מתוארת הקמת והתרחבות מערכת החינוך לאורך שלושה העשורים הראשונים: עד תחילת הלימודים בבי"ס ניר (ב-1.9.1951)
ולאחר מכן בקריה כולה – כולל גני הילדים.