חוקי עזר ממוזגים 1957-1955

חוקי עזר לשנת 1955:
חוק לעידוד השקעות הון
חוק עזר הגנה על הצומח
חוק עזר סלילת רחובות
חוק עזר מניעת רעש
חוק עזר רישיונות בתי עינוג

חוק עזר לשנת 1957
פתיחת עסקים וסגירתם

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש