תזמורת הנוער 1972-1958

תזמורת

"תזמורת הנוער של קריית אונו" הוקמה על-ידי אהרון אלקלעי, המורה למוסיקה בבי"ס "ניר". הופעתה הראשונה מחוץ לקריה הייתה בנצרת עילית (שרק הוקמה), בחג העשור למדינה.
התזמורת זכתה להצלחה רבה בארץ ובחו"ל.