חג ה-1000 של "קיראון" – אוקטובר 1966

שכונת "קיראון" הפכה תוך שנתיים לאחת השכונות המודרניות ביותר במדינה. בתוכנית: להמשיך ולבנות מאות דירות נוספות (עיתון קריית אונו, אוקטובר 1966)

חג ה־סססו של "קיראון"

אין ספק, ש"קיראון", אותה שכונה חדשה ומו­דרנית, שצמחה כאילו לפתע בדרום מזרח קריית אונו הוותיקה, שינתה את פני הקריה, הוסיפה לה צביון עירוני מובהק והגדילה מספר התושבים בבת אחת. קריית אונו היא הישוב בו גדלה האוכלוסייה במהירות הגדולה כיותר בחמש השנים האחרונות, וזאת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ל"קיראון" – חלק רב באותו גידול מזורז.

לפני שלוש שנים, עדיין לא היה דבר באותם שטחים, עליהם מתנוססת עתה "קיראון". היו שם גבעות שוממות, ותו לא. לפני שלוש שנים, נשמע לראשונה על התכניות לבנות שם שכונה מודרנית גדולה. שכונה שתהא מרוחקת מן ה­עיר הסואנת, אך שתהא עצמ­אית לכל דבר. שכונה שתכ­לול למעלה מאלף משפחות, שיהא בה סופרמקט ענק ומ­רכז חנויות גדול. התכניות נראו  ונשמעו  דמיוניות מעט, מה גם ­ש­אותה תקופה, לערך, צצו ע­שרות תכניות דומות במקו­מות שונים בארץ, ומכל אותן תכניות שנשאו שמות מפוצ­צים, צמחו מספר בתים, פה ושם, אך אף לא שכונה, או מרכז רציני אחד. אולם "קיראון " הפתיעה. שכן, כמעט את כל מה שה­בטיחה קיימה. לא מכבר נכנם המשתכן ה־1000 לדירתו ב"קיראון", ואחריו נכנסו לדירו­תיהן שמונים משפחות נוס­פות. זו היא, ללא ספק, שכונה מודרנית שבמודרנית. יש ובה מרכז מסחרי גדול ופורח, סו­פרמרקט שהוא  אחד הגדו­לים בארץ, המסוגל לשרת אוכלוסייה גדולה פי שלוש ו­יותר מזו המצויה כרגע ב­אזור. יש  לנוחיותם של אלה הרחוקים מהמרכז  "סופרטה", כלומר סופרמקט  זוטא. יש בית ספר טוב, גן ילדים מודרני שבמודרנים, מגרשי חנייה בשפע (דבר ח­שוב ביותר, שכן מבין ה­משפחות רבות בעלות מכוניות ב"קיראון"): רשת הכבישים מפותחת.

כיצד נוסדה "קיראון"? מה מייחד אותה משאר "קריות" למיניהן? ,מספר על כך מר יוסף שיקלר, מנהל החברה :

"לפני שלוש שנים החלה חברת "קיראון "בפעולה בקריית אונו, בשטח הפיתוח, בהתאם לחוזה בין מנהל מקרקעי ישראל, מועצת קריית אונו והחברה – כלומר, "קיראון".
"החברה התחייבה לפנות 1500 יחידות דיור, מהן 600 לתושבי קריית אונו הדרים בתנאים לא נאותים. בהתאם לחוזה המקורי, צריכה הייתה הבנייה להסתיים ב־1967, ו­בניגוד לחוזים אחרים עם ח­ברות :אחרות, צריכה הייתה "קיראון", שקיבלה על עצמה (יחד עם משרד השיכון) גם את פיתוח המקום (כבישים, גינות וכדומה). עד סוף השנה הנוכחית, תסיים החברה 1700 יחידות דיור, וזהו תקדים ב­ארץ , שחברה העובדת בקנה מידה כה גדול, תסיים הרבה לפני המועד בניית דירות. הרוב המכריע של ה­דירות נמכרו. נשארו בודדות בלתי מכורות, ומקווים ל­מרות ההאטה בשטח הבנייה, להמשיך הלאה ולהשלים את הפיתוח."

"כמו כן, נכנסנו לאכספרימנט מעניין, כשאיש עדיין אינו יודע אם יוכתר בהצלחה. ואני מתכוון לחברת ה­שירותים", אומר המנהל מר נחמיה בוקצ׳ין. "אנו משלמים דמי לימוד יקרים על חשבון חברת שירותים זו, שהינה ניסיון יחיד מסוגו בארץ. לא רצינו להשאיר את הבניינים בידי ועדי הבניינים, דבר שהינו תמיד מקור לסכסוכים, בעיקר בבנייני ענק. הברת השירותים מטפלת בכל הלי­קויים המתגלים, בכל מה ש­נחוץ".

עם בניית "קיראון", הפכה קריית־אונו לאחד הישובים שבשטחם מצוי גורד שחקים אמיתי, העולה על 10 קומות.

"אמנם, חל שינוי בבנייה, שינוי בשלבים. לפי התכנון המקורי, צריכות היו להבנות 120 דירות בשלב הראשון, 180 בשני ו־300 ובשלישי, ב­עוד שלמעשה נבנו בשלב א׳ 200 דירות, 144 בשלב ב׳ ו־300 מוקמות עתה. בתוך 300 הדירות האלו, ישנן כמה ו­כמה הגדולות יותר מהסטנד­רט המקורי – בחלקן בנות 75 מטר, יש אף של 80 ממ״ר. "השלמנו ואכלסנו בקצב מהיר", מוסיף מר שיקלר ואומר, "את המרכז המסחרי למשל, שהוא מרכז אמיתי, רשת כבישים, גנים. 1100 יחידות דיור נבנו  לציבור מאורגן, 350 לעובדי מערכת הביטחון, כ־120 למשרד השיכון, עבור "חסכון לבניין".

נבנו דירות גם לאחרונים מבין מו­מלציי המועצה. מבין המומלצים, גרות כבר 334 משפ­חות בשיכונים שהקימה חברת "קיר און", 300 יחידות דיור נוספות נבנות כרגע. אגב, החברה חייבת לממן גם בניית אותן דירות שעדיין. אינן מכורות ואין חוזים לבנייתן.

..במה שונה "קיראון" מקריות אחרות?
"קיראון" הינה יחידה שב­מרוצת הזמן תיהפך ליחידה עצמאית: הגר בה לא יצטרך לרוץ העירה, יהא לו הכול ב"קיראון" עצמה. שנית, היא נמצאת ב-״מקום טוב", אם אפשר לכנות זאת כך. לא רחוקה מדי מהעיר הגדולה, ולא קרובה מדי. אגב, אפ­שר היה לקצר את הדרך לתל אביב בהרבה, אם היו סו­ללים אותו קטע כביש טיפשי שבין "קיראון" ותל השומר.  אך כידוע, מתנגדת רמת גן לסלילתו.

"ניסיון נוסף המייחד את "קיראון", אותה חברת שי­רותים. זוהי התחייבות גדולה ונטל עצום. שכן, זה מעמיס על החברה, פרט להוצאות כספיות, גם ה­תדיינות אינסופית עם הדיי­רים. עם זאת, איני מתלונן חלילה: ידענו מראש מה, בערך, צפוי לנו. כללית, אין בעיות עם הדיירים, ואני ס­בור שהם גם שבעי רצון מ­אתנו – חוץ מקומץ בודד. אך כאלה מצויים בכל חברה.

לאחרונה "זכתה קיראון", אנו אומרים, שהפכה ל­נושא פופולרי במכתבים ל­מערכות עיתונים שונים וה­מכתבים אינם דווקא לשבח. מדוע?
״ובכן״,    אומר מר שיק­לר­ ״מתוך 1700 דירות, מובן שיש אחוז כלשהו  אחוז נמוך ביותר, אמנם, של דירות שאינן בדיוק ל­רצון בעליהן, דירות שנתגלו בהן ליקויים אלה ואחרים. זה טבעי. השתדלנו לתקן כל מה שאפשר, אנו ממשיכים בתי­קון כל הליקויים האפשריים. אני סבור, שאותם דיירים שבדירותיהם נתגלו ליקויים, זכו למלוא המגיע להם. אני יודע על כמה מבין המתלו­ננים בעיתונות, שהצטערו על שנתנו יד לפרסום הדברים, שכן הפרסום עלול להיות נ­שק קטלני. אני חוזר שוב, יש שמונה או עשר, מק­סימום, של דירות שלא עמדו בכל הדרישות. כמעט כולן משלב א׳ כלומר הבנייה הראשונית".
סוג אחר של השמצות ש­הופיעו בעיתונות, מתייחם ל­קשיי תחבורה , אך על כך אין לחברת "קיראון" כל שליטה, אף לא למועצה המקומית.

ומה בקשר לעתיד?
״בינתיים לגמור את ה­מקום, לסיים כל מה שהת­חלנו, אחר להתקדם קדי­מה, להמשיך בבנייה".
ומה עם הקולנוע ומרכז הספורט, עליהם דובר בפר­סומים הראשונים?
״הם נמצאים בתכנון״, אומר מר שיקלר, "ואנו מוכנים ומזומנים לבנותם, אד עדיין לא נמצאו הגורמים המסוגלים לתפעל אותם. בסופו של דבר, אם ימצאו גורמים מעוניינים, נשמח לפעול יחד עמם".

מקור: מיכל 3, תיק 1, מעטפה 18

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>