לקראת מסע תזמורת הנוער לתחרות בינלאומית בהולנד ולסיור בארצות נוספות – מאי 1966

תזמורת הנוער שק קריית אונו תצא בחודש יולי לאירופה, על־ מנת להשתתף בתחרות בינלאומית לתזמורות-נוער בהולנד, המטרה: לייצג בכבוד (מתוך עיתון קריית אונו, מאי 1966)

ב־19 ביולי השנה יעמדו ארבעים וחמישה נעריים ונערות נרגשים על סיפון האנייה "מספיה" בנמל חיפה וינופפו לשלום להוריהם ה­עומדים על הרציף. בכך יתחיל מסעה הגדול של תזמורת הנוער לאירופה, במטרה לקחת חלק בתחרות בינלאומית לתזמורות-נוער, ה­נערכת בעיר קרקראדה שבהולנד.

בשנתיים האחרונות הוכיחה את עצמה תזמורת הנוער של הקונסרבטוריון בקריה, כתזמורת הנוער הטובה ביותר ב­ארץ. היא הוזמנה לנגן באי­רועים שונים, מהם מכו­בדים ביותר, וזכתה להצ­לחה רבה בכל הופעותיה. לכן, היה זה אך טבעי, ש­אם אמנם תישלח תזמורת יש­ראלית לתחרות הבינלאומית הנערכת בהולנד , תהיה זו תזמורת הנוער של קריית אונו, אשר זכתה להמלצתה החמה של ועדה מיוחדת.
הצעיר שכין חברי התזמו­רת היוצאת הוא בן 12, בעוד שהמבוגר שבהם  גילו אינו מגיע ל־18 שנה. מובן, ש­משלחת מעין זו דורשת תנ­אים מיוחדים ותכנון מדוקדק. ואמנם, המסע תוכנן בקפדנות מתחילתו ועד סופו. משך כל המסע באירופה, יעמוד לרשות התזמורת אוטובוס מיוחד, א­שר יפתור, למעשה, את כל בעיות התחבורה.
לתזמורת יצטרפו במסעה 5 מלווים רשמיים : מנצח – הלא הוא מנצחה הקבוע של התז­מור­ת, מר אהרון אלקלעי, מ­זכירה, רופא, אחות ונציג ציבור. בנוסף למלווים הרש­מיים, יצאו עם חברי התזמו­רת עשרה הורים, אשר ישלמו את מלוא הוצאות מסעם.

מתכנית הנסיעה, אשר עובדה עד לפרטים הפ­עוטים ביותר מסתבר, כי לחברי התזמורת צפוי מ­סע מעניין ומרתק, אשר יימשך למעלה מחודש י­מים. כאמור, ייצאו ה­נערים מנמל חיפה כ-19 ביולי – ויחזרו אליו ב-23 באוגוסט.

התחנה הראשונה באירופה" תהיה נמל גינואה שבאיטליה. שם כבר יחכה לתזמורת ה­אוטובוס המיוחד, אשר ילווה אותה בכל סיורה. לאחר סיור קצר בגינואה, תצא ה­משלחת לג'נבה, שם תשהה יום אחד ותמשיך בדרכה ל­פאריס. לביקור בעיר האורות הוקדשו יומיים תמימים. מפאריס תצא המשלחת ל­ברי­סל, בירת בלגיה. לאחר סיור של יום אחד בעיר, תמשיך התזמורת להאג.
התחנה הארוכה כ­יותר משך כל המסע תהיה בעיר התאומה של קריית אונו, דראכטן, בה תשהה המש­לחת ארבעה ימים ר­צופים. חברי התזמורת יתארחו בבתי ה­תושבים.

.תחנה ממושכת נוספת ת­היה בעיר קרקראדה, .בה נע­רך פסטיבל תזמורות הנוער. כאן תופיע התזמורת בהופעה תחרותית, ואין ספק כי תעשה את כל המאמצים להביא ה­ביתה את הפרס הראשון.
לאחר שלושת ימים בקרקרארה, יימשך המסע. יום אחד בלוקסמבורג, יומיים בציריך ויום אחד במילאנו, כשאליו נספח ביקור בעיר פיזה, ליד המגדל הנטוי, אותו ראו התל­מידים עד עתה בתמונות בל­בד.
יום נוסף יבלו חברי התז­מורת בפירנצה שבאיטליה, 3 ימים יבקרו ברומא ויומיים נוספים בנאפולי, אשר תהיה גם התחנה האחרונה באירו­פה. כאן, ב־18 באוגוסט, ת­עלה המשלחת אל האנייה, א­שר תביאה ב־23 בחודש הביתה.

אחת הבעיות המכ­בידות כיותר על ערי­כת מסע מסוג זה, ל­מספר כה רב של בני נוער, הינו, כמובן ה­תקציב. לאחר דיונים הוחלט, כי כל חבר מ­שלחת ישתתף בהו­צאות הנסיעה בסכום של 300 ל״י. סכום גדול נוסף הרוויחה התזמורת בכוחות עצמה, מהופעותיה במקומות שונים ב­ארץ משך השנתיים האחרו­נות. סכום זה, המגיע יום ל­עשרת אלפים ל״י, יוקדש אף הוא להוצאות המסע. הקלה נוספת הביאו תור­מים מן החוץ, אשר שמעו על נסיעתה של התזמורת והביעו רצון לתרום את חלקם. את הסכום הגידול ביותר תרמה הגברת קיי, אלמנתו של אייב קיי, אשר סייעה בסכום של ארבעת אלפים ל״י. גברת רקוסקי, בתו של קפטיין ג'ייקובס, תרמה 750 ל״י, מר לזרוס תרם 3000 ל״י, בעוד שקבוצת תיירים ודיירי מועדון נוה אביב בכפר שמריהו שביקרו בקריה, תרמו אף הם 500 ל״י.
שתיים מתושבות קריית אונו, אשר שמעו על המסע, החליטו ליזום מגבית מקומית למען התזמורות. הן שלחו עשר ל״י כל א­חת. ראש המועצה ה­מקומית, מר יעקב כ­הן, הוסיף משלו 50 ל״י. תושבי קריית אונו המוכנים לסייע למסע התזמורת ולתרום את חלקם, מתבקשים לה­עביר את תרומתם ל­מועצה המקומית. בעיתון הבא נפרסם את ש­מות כל התורמים. סך כל התרומות שנאספו עד עתה, מגיע לכ־8000 ל״י, בהתאם לכך מסתבר, כי הס­כום אותו תצטרך המועצה המקומית להוסיף למסע הת­זמורת להולנד לא יגיע גם ל־25 אלף ל״י.

הכנת מסע מסוג זה אינה דבר של מה בכך. הבעיות השונות אותן יש לפתור הן רבות ושומת וחלק מהן ייפתר רק בהמשך המסע.
אחת הבעיות שהתעוררו היא הופעות של .התזמורת, אשר הלק מנגניה התאמנו גם כלהקת מחול עממית, בקהילות יהודיות שונות באירופה ב­ערים בהן תבקר המשלחת. מ­ארגני המסע התקשרו עם ראשי הקהילות, אך נראה ש­הדבר יוחלט סופית רק כ­אשד תגיע התזמורת למקום. בעיה נוספת , אם כי מ­סוג אחר, היוותה הופעתה החיצונית של התזמורת. תחי­לה חישבו להכין תלבושת אחידה בסגנון אירופאי. לא­חר מחשבה נוספת הוחלט שלא לעשות כן. לעומת זאת, הועלתה הצעה להכין לחברי התזמורת תלבושת אחידה פ­שוטה, המתבססת על הצב­עים כחול־לבן. עד עתה, טרם תוכננה סופית. תושבי הקריה אשר יש להם רעיון לתלבושת מ­תאימה לחברי התזמורת , מתבקשים להודיע בהקדם ל­ראש המועצה.
———————————————————————————————————————————–

הועדה האזינה – והמליצה

זוהי המלצתה של הוועדה, אשר האזינה לנ­גינת תזמורת הנוער וקבעה את התאמתה ל­השתתפות בתחרות הבינלאומית בהולנד.
בזאת, הנני למסור לך את סיכום הדיונים והמסקנות של ועדת המומחים, שהאזינה לנגינתה של תזמורת ה­נוער של קריית אונו ביום ה-23 בינואר השנה.
הוועדה, שהוקמה ביוזמתך, ואשר בה כיהנתי אני כיו״ר, קבעה פה, אחד כי התזמורת בהחלט ראויה ל­ייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית לתזמורות חו­בבים, בקרקראדה שבהולנד, בקיץ השנה, הן מבחינת רמת נגינתה והן מבחינת הופעתה הנאה והממושמעת.
הוועדה הגיעה למסקנה זו אחרי האזנה לנגינת ה­תזמורת במשך כ־40 דקות. בין היתר, הושמעו גם ­יצי­רות המיועדות לנגינה בתחרות זאת ובכלל אלה רבות מפרי עטם של מלחינים ישראליים.
הוועדה הביעה גם את סיפוקה על הרעיון לאפשר סיור הופעות לפני קהילות יהודיות בחו״ל, אשר יהיה בהן כדי להדק את הקשרים בין בני הנוער של יהדות התפוצות והעם היושב בציון.
למותר לציין את התועלת החינוכית הרבה שיוכלו להפיק ילדי התזמורת בהאזינם לנגינת תזמורות מעולות אחרות, מכל ארצות תבל.
בסיכום הביעה הוועדה את חוות דעתה כי הופעתם של ילדי קריית אונו בזירה .הבינלאומית תוסיף כבוד לא רק להם ולמנצחם המוכשר, אלא גם למדינת ישראל כולה. הוועדה ביקשה מכל הנוגעים בדבר לתת לתזמורת את מלוא התמיכה והעידוד לקראת הסיור המוצע.
בברכה,
ש. פטרושקה
מנהל -,תכניות המוסיקה בקול ישראל

מקור: מיכל 3, תיק 1, מעטפה 16

 

 

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>