פרוטוקול ישיבת המועצה האזורית "אונו" (מס' 5) – 9.11.1953

פרוטוקול ישיבת המועצה האזורית "אונו" (מס' 5) – 9.11.1953:

אישור פרוטוקולים של ישיבות קודמות: מס' 3 + מס' 4, בעיות חינוך והחלטות נוספות

נוכחים: י. כהן, ד. צ'יטאיאט, מ. מרקוביץ, א. עזרא, ד. ארליך, כ. בורשטיין, ש. זייף
ב. פורטיס – מזכיר המועצה
נעדרים: ז. מסחרי, כ. לוי, ס. סמוחה, ש. צדוק, י. קחטן

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש