מחזון למציאות – יישוב חדש מוקם 1936 – 1953

כתבה: נילי פורת, קריית אונו, ינואר 2021 – מתוך ספרה "מייסדי וראשוני קריית אונו", ספטמבר 2020

בשנת השמונים להיוסדה, "קריית אונו" היא עיר גדולה ופורחת, המהווה מקור משיכה לרבים. אולם רק מעטים, אכן מכירים את עברה, המשקף את "סיפור תולדות המדינה" – מהעשור שקדם להקמתה ועד העשור שלאחר הקמתה.
המייסדים היו נשים וגברים, צעירים ברובם, אשר זה מקרוב עלו לארץ מאירופה, שלפני מלחמת העולם השנייה, ואשר לא נרתעו מקשיים, בעיקר קשיים שהערימו עליהם המוסדות, תנאי "השטח" (המיקום) והמאורעות בארץ ומחוצה לה. היה להם חלום – ובו דבקו: מייסדי "שכונת אונו" שאפו להקים שכונת פועלים עם משקי עזר – ומייסדי "שכונת רסקו" חלמו לבנות את בתיהם ביישוב כפרי טובל בירק. מייסדי שתי השכונות התאחדו לישות אחת, והיא "כפר אונו". לאחר שנים ספורות, הם ראו לעצמם כמטרה להירתם לקליטת העולים הרבים, שהגיעו מכל התפוצות ושוכנו בכפר. זאת, למרות שהם עצמם, המעטים, עדיין נאבקו עם קשיים בהקמת יישובם…

ראשי הפרקים: מייסדי וראשוני קריית אונו – תאריכים ומספרים, מבוא, יישוב חדש נולד, הכפר, הפעילים, הצרכנייה, המרפאה, הביטחון, התעסוקה*, מצב הקופה, התרחבות וטיפוח, הבניין הציבורי, בית הכנסת, תחבורה וטלפון, הקשר עם שכונת רסקו, הקשר עם גבעת ברכה,
אזור "הפיתוח" ושיכון "ישי", הצטרפות למועצה האזורית, תחילת הקשר עם המעברה, חברה ותרבות, "גן הגיבורים" וחג העשור, המעבר למועצה המקומית, "סוף דבר", מצורפים מקורות.

* הקמת מאפייה קדמה לעל העסקים הנזכרים בפרק זה. את המאפייה, הקימו יעקב ורחל ויטיחובסקי ב-1945 ברחוב מיכאל וולך 32 – ראשיתה באחד החדרים בביתם ובהמשך במבנה נפרד על מגרש המשפחה.

על הקמת מפעל המים (1954-1939), מערכת החינוך בכפר אונו (1955-1940), גבעת ברכה (מ-1947) ושיכוני שנות החמישים, מעברת אונו (דצמבר 1950-אפריל 1964) ושיכון "ישי" (1953-1949) – קראו שם.

אנשים ומוסדות המוזכרים בפרק זה

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>