על פעילות הוועדה האכיטקטונית 1964-1962, מאת האדריכלית נעמה שבתאי-ציזר

רצ"ב הפתיח של המאמר המצורף

בסוף שנת 1962, רגע לפני התפתחותה הדרמטית של קריית אונו, הוזמן הפסל ואדריכל הגנים יצחק דנציגר, על ידי יעקב כהן ראש המועצה, להקים ולעמוד בראש וועדה ארכיטקטונית, שתהווה גורם מקצועי ומשפיע על עיצובו של הישוב. דנציגר לא עסק בתכנון ערים ולכן צרף אליו כסגן את האדריכל הצעיר רם כרמי.

ההכרות בין כהן לדנציגר, החלה עוד בשנת 1957, כאשר זכה דנציגר עם האדריכל יעקב שלגי בתחרות על תכנון הרחבת גן הגיבורים בלב כפר אונו, שתכנן בתחילת 1951 אדריכל הגנים יחיאל סגל. הצעתם להרחבת הגן כללה את תכניתו המקורית של סגל ויצרה תכנית מגובשת אחת. תכנית הגן בוצעה בין השנים 1962-1961.

קריית אונו, שמאז שנות החמישים קלטה עלייה בממדים עצומים, עמדה בפני פתוח אינטנסיבי שאיים על תשתיותיה החברתיות והכלכליות. במטרה להימנע, ככל שניתן, מטעויות תכנוניות כפועל יוצא מהיקף הפרויקט הקים כהן גוף מקצועי בלתי תלוי, שייעץ, יפקח ויבקר את כל התכניות העתידות להתבצע בקרית אונו. כך נולדה "ה וועדה הארכיטקטונית" שמטרות העל שלה הוגדרו כך:
.1 להכין את תכנית האב של קריית אונו
.2 לייעץ למועצה בכל העניינים הכרוכים בתכנון בניני ציבור, לרבות אלה המוקמים עי גופים פרטיים ולרבות עבודות הפיתוח שיבוצעו ע י" המועצה.

בראש הוועדה עמד יצחק דנציגר, לסגנו נבחר האדריכל רם כרמי ואליהם הצטרף האדריכל משה קויפמן שהיה מהנדס המועצה בין השנים 1961-1958. כשלושה חדשים מאוחר יותר הצטרף האדריכל ישראל לוטן, שהיכרותו עם קריית אונו החלה עוד בשנת 1951, כשתכנן את מעברת כרכם בתחום "שטח הפיתוח" כאדריכל אגף השיכון במשרד העבודה

זכויות יוצרים CC-BY-NC-ND

לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>