פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה 16.3.1966 (מס' 5), 23.3.1966 (מס' 6)

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 16.3.1966 (מס' 5):
מחליטים:
* הצעת ביצוע עבודת הביוב בבי"ס "תלמים", צריכה להיות מאושרת על ידי המהנדסים גוטמן או בס.
* לצרף לחברה לקידום תעשייה ומלאכה את  מ. קרמר, ולאשר ביול על החוזה עם החברה.
* לדחות את מועד התשלומים לכביש, ביוב ומדרכות, רק למקרי סעד.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 23.3.1966 (מס' 6):
מחליטים:
* לבצע עבודות הנחת צינורות ברחוב פנקס, על ידי הקבלנים נפתלי אסיא.
* להקים בית נוער על שם לזרוס.

משתתפים (בשתי הישיבות):
י. כהן (יו"ר), א. קרפ, ס. כץ (סגני ראש המועצה)
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש