זיכרונות המייסדים והראשונים

מועלים כאן זיכרונות של מייסדים וראשונים – כולל דור הבנים. הזיכרונות תועדו במפגשי הבנים או פורסמו בעיתונות המקומית והארצית,