מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך ותרבות 8.10.1953

מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך ותרבות 8.10.1953
* הוחלט, פה אחד, להעביר את כיתה ז' לכפר אונו – בהתחשב עם רמת הלימודים ומחוסר זמן לכתוב לממשלה בבקשה להשאיר את הכיתה במעברה.
* לבעיית המורים: ממשרד החינוך נשלחו מורים הגרים מחוץ למעברה, בו בזמן שיש מורים עם ציונים טובים הגרים במעברה, ולא הוחזרו לעבודתם.
הוחלט לשלוח משלחת לגפן בקריה, לברר את עניין שמואל המורה. הרכב המשלחת: מקמל, זערור, קחטן – מזכיר הוועד ונציג מההנהלה.

משתתפים: לוי אליהו, זערור נזם, קוקו אליהו
חסר: זלוף דוד (יו"ר)
הפרוטוקול חתום על ידי אחד המשתתפים

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש