מעברה: פרוטוקול אסיפה ביוזמת ועדת חינוך ותרבות 27.2.1954

מעברה: פרוטוקול אסיפה ביוזמת ועדת חינוך ותרבות 27.2.54

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש