מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת תרבות 25.6.1953

פרוטוקול ישיבת ועדת תרבות 25.6.53:
* מקמל יעקב נבחר ליו"ר הוועדה (בהימנעות דלל מאיר).
* מקמל: "לבית ההסתדרות במעברה דרושים, לרמת התרבות, עיתונים, ירחונים, משחקים, ספרייה. יש לארגן חוגים וטיולים להכרת הארץ,
לשלוח לקורסים. לבקש מההסתדרות לשלוח לנו קולנוע נייד. צריך לפתח את הספורט."
* הוחלט להתקשר ל"הפועל", לבקש מההסתדרות להקים ספרייה, להקים חוג לתנ"ך.

משתתפים: מקמל יעקב (יו"ר הוועדה), פאלק יוסף, שקרצ'י אליהו, דלל מאיר, עזרא ג'ורי – חברי הוועדה
קחטן איתן – מזכיר הוועד
מוזמנים: גוטמן – מזכיר ההסתדרות, טואבר – בא-כוח הסתדרות בני ברק

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש