מעברה: פרוטוקולים של ישיבות ועדת חינוך ותרבות אמצע 1953, 12.3.1954

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך ותרבות אמצע 1953 (נשמר רק העמוד האחרון – לכן התאריך המדויק אינו ידוע):
* קוקו אליהו: "אנחנו מוכרחים לדאוג שתהיה חובת לימוד לכולם ולהגיש עזרה כספית לילדים, שנחוץ להם כסף ספרים וטיולים.
עלינו לדאוג לעבודה מקומית מעובדי המקום, בביה"ס ובגן הילדים."
הוא ממשיך ופונה למנשה, בא-כוח בית החינוך: "בעניין הילדים שבגיל ביה"ס המועסקים בחוץ בעבודה, הודענו ומסרנו את שם המעסיק.
ועד ההורים עשה מעשה גדול וסיפק ל-80 תלמידים ספרים וצרכים אחרים. דרוש שיתוף פעולה ומגע בין המורים והורי הילדים.
לגבי הנערים העובדים, זאת בעיה בפני עצמה. נערים אלה גורמים צרות. אין להם חשק ללמוד, הם באים רק להפריע ולהרוג את הזמן."
* מורין – באת-כוח גן הילדים: :הגן הוא בדרגה נורמלית כמו בתל אביב, חוץ מכמה דברים – הורים שהפסיקו לשלם עבור ילדיהם, וזה צריך לברר.
מצב הארוחות הוא טוב מאד. לכל כיתה 40 ילדים ומצב הניקיון תלוי אך ורק בגננות."
*החלטות:
לערוך נשף בכפר אז"ר ב-11.7.53 – ההכנסות לקופת ועדת החינוך.
לשלוח מכתב למרכז לחינוך בעניין העובדים והמורים הזרים במעברה.
לבחור בצלח מקמל לוועדה המורחבת, שתכלול גם באי-כוח מוועדת הסעד.

משתתפים:
דוד זלוף (יו"ר הוועדה), אליהו לוי , צלח מקמל , אליהו קוקו, נזם זערור – חברי הוועדה
מוזמנים:: מורין מועלם – באת כוח הגננות, מנשה – בא-כוח בית החינוך
כל חברי הוועדה חתומים.

פרוטוקול ישיבות ועדת חינוך ותרבות 12.3.1954 (נשמר רק העמוד הראשון):
החלטות:
* לאשר סכום כספי לכיתה הרביעית של גן הילדים ועבור ספרים לביה"ס.
* לערוך נשף ב-11.4.54 בקריית אונו.**
* להיפגש ב-23.3.54 כדי לדון בעניין הסידורים לגבי הנשף.
** כנראה ב"בית העם".

משתתפים:
דוד זלוף (יו"ר הוועדה), אליהו לוי , צלח מקמל – חברי הוועדה
מוזמנים: דליה נקש, רות לוי, דליה מועלם, מורין מועלם, דליה סמרה

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש