מעברה: פרוטוקולים של ישיבות ועדת חינוך ותרבות 30.6.1953, סוף אוגוסט 1953

ישיבת ועדת חינוך 30.6.1953:
מחליטים:
* להעביר את מכתב המחלקה הסניטרית למועצה ולהנהלת ביה"ס, לביצוע הדרוש.
* לכתוב לבית החינוך – להודיע לוועדות, על קיום אסיפת הורים, כמה ימים לפני קיומה.
* להודות (בכתב) למועצה (האזורית), בעניין הגדר לביה"ס.
* לכתוב למנהלת גן הילדים, בקשר לגננות המאחרות לבוא לגן.
* לקיים אסיפת הורים הורים המסרבים לשלם שכר עבור גן הילדים, בהשתתפות ועדת החינוך.
לדווח למועצה (האזורית) על האנשים שלא יכולים לשלם .
* לקיים תערוכות סיום נפרדות, בגן הילדים ובביה"ס.

משתתפים: דוד זלוף, אליאס קוקו, נזם זערור
הפרוטוקול חתום על-ידי כל חברי הוועדה

ישיבות ועדת חינוך סוף אוגוסט 1953 (?) – חסרים שני עמודים ראשונים (כולל התאריך):
*הוחלט לקיים אסיפת הורים ב-7.10.53.
* יעקובי מדווח: פיטרו 17 מורים והחזירו רק שלושה – אף אחד מהם לא גר במקום.
קיבלתי הוראה, שאלה שלימדו בתשי"א יחזרו באופן אוטומטי. קיבלתי הבטחה, שיחזירו את שמואל שמטוב, דליה נקש ורגינה
שיש, שיש להם ציונים טוב – והשאר הם מורים חדשים.
* הוחלט להיפגש עם גפן ולברר את הנושא.

משתתפים: דוד זלוף, אליאס קוקו, נזם זערור, אליהו לוי, צלח מקמל
מוזמן: יעקובי, מנהל ביה"ס הממלכתי
הפרוטוקול חתום על-ידי כל חברי הוועדה

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש