מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת שירותים 28.6.1954

הוחלט בנושא האשפה:
* להמליץ בפני המועצה האזורית, על העלאת הסכום החודשי המוקצה למובילי הזבל.
* יו"ר הוועדה יסייר במעברה (ביום רביעי), ואם היא תהיה נקייה, הוא ישלח הוראה למזכיר על תשלום כל החודש למובילי הזבל.
* שני הצדדים – יחזקאל אהרון, סאסון משה יופיעו (ביום שלישי) בפני המזכיר, ויחתמו על התחייבות,
בה הם מוכנים לקבל על עצמם את המוקצב ולחלקו ביניהם לחצי.

משתתפים:
נאג'י שמש – יו"ר הוועדה, יעקב מקמל שאול שלו
מזכיר הוועד המקומי
מוזמנים: יחזקאל אהרון, סאסון משה

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש