מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת שירותים 24.12.1954

החלטות:
* שמש נאג'י נבחר כיו"ר הוועדה.
* יעקב מקמל ירכז קבוצת מתנדבים למכבי אש.
* לחלק את החומר והכלים עבור כיבוי אש בחמישה מרכזים במעברה.
* להביא, פעם נוספת, את נושא הברזים הנוזלים בפגישת עמידר עם המועצה (בשבוע הבא)
ואת הצורך לבנות גשר על יד התחנה הסופית, למעבר להולכי רגל.
* לכתוב לעמידר בקשר לפחי האשפה למוסדות, לבעלי הצריפים ולבעלי הרישיונות.
* לפעול בדרכים שונות לעידוד השמירה על הניקיון.
* לבקש (בכתב) מהמועצה, עצים לנטיעה לאורך הכביש – "מתחילת הצריפים עד סיום הסיבוב".

משתתפים:
נאג'י שמש – יו"ר הוועדה, יעקב מקמל בנימין גלם
מזכיר הוועד המקומי
חסרים: אליהו קטן, שאול שלו

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש