מעברה: פרוטוקול ישיבת ועדת שירותים 11.2.1954

החלטות:
* סוכם בכתב עם מחלקי הקרח – מנשה יחזקאל וצ'מצי סלים, לגבי מסלול ושעות החלוקה, כתנאי לאישור רישיונם.
* סוכם בכתב עם מחלקת החלב – חניני יצחק, על התחייבותה לגבי מסלול החלוקה.
* לאחר בדיקת מסלול חלוקת הנפט על-ידי שני המחלקים, הוחלט להוסיף עוד מחלק.

משתתפים:
נאג'י שמש – יו"ר הוועדה, אליהו קטן, שאול שלו, יעקב מקמל
מזכיר הוועד המקומי
חסר: בנימין גלם

/// מיכל 54 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש