פרוטוקול ישיבת פתיחת המכרזים 9.12.1960

פרוטוקול ישיבת פתיחת המכרזים 9.12.60:
בתיבת ההצעות שנפתחה, נמצאו 6 הצעות לבניית ביה"ס התיכון ו-6 הצעות לבניית אולם ההתעמלות.

משתתפים:
ס. כץ – יו"ר ועדת ההצעות, י. לוינסון, י.קניגר
רושם הפרוטוקול: י. רענן
חותמים: ס. כץ, י. קניגר

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש