פרוטוקול ישיבת ועדה לענייניי כביש וביוב (מס' 2) – 22.5.1966

פרוטוקול ישיבת ועדה לענייניי כביש וביוב (מס' 2) – 22.5.1966:

* הוועדה דנה ב-37 בקשות תושבים, הטוענים לגבי גודל החיוב. לגבי חלק מהבקשות
אפשרו פריסת תשלומים  – ואת האחרים הזמינו להופיע לברור בפני הוועדה.

משתתפים:
א. קרפ (יו"ר), מ. גזית, א. שטיינגרטן, א. גולני חברי הוועדה
חסר: י. דאר – חבר הוועדה
א. סופר – מזכיר הוועדה
חותמים: קרפ וסופר

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש