נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה (מס' 12) – 12.10.1966

נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12 מיום 12.10.66:

התייחסות לנזק שנגרם בתחנת השאיבה.
הנזק תוקן בעלות של 200 לירות.

חותם: ז. נוימן

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש